Återvinn genom deponi i Stockholm

Det finns tillfällen när du kan bli stående med exempelvis överflödig jord, schaktmassor eller byggmaterial. Mycket av detta kan lämnas till deponi i Stockholm

Kanske har du grävt om din trädgård och lagt på ny fin jord för att skapa en trivsam oas. Eller så har du grävt för en swimmingpool i trädgården. Har du grävt eller gjort andra större markförändringar är risken att du blivit stående med stora mängder jord eller schaktmassa.

Som tur är finns det företag i Stockholm som specialiserar sig på att ta hand om just detta. Det du behöver göra är att anlita någon som transporterar bort massorna. När de kommer fram till företag som arbetar med det som kallas deponi har de möjlighet att återvinna materialet.

Det är enkelt och miljövänligt med deponi

När materialet kommer till deponianläggningen sorteras det. Därför är det viktigt att du vet och anger vad det är för typ av material du lämnar. Man tar emot allt från hästgödsel och ris till betong och sten. Massorna får inte vara förorenade eftersom de ska återvinnas. Finns det misstanke om att det finns föroreningar testas materialet.

Fördelarna med deponi är att material som inte går att använda i ursprungligt skick kan återanvändas. Detta gynnar framförallt våra naturresurser men det är också bra eftersom återvunnet material blir billigare för den som behöver det. Vet du att du kommer att starta ett ombyggnads- eller byggprojekt är det alltid bra att kontakta ett företag som arbetar med deponi och kontrollera om de kan ta emot massorna.

Att återvinna genom deponi kan du läsa mer om, klicka här: https://www.damattsson.se/ 

26 Apr 2023