Att utvecklas som chef med förändringsledning

En chefsbefattning är oftast rolig och utmanande men aldrig enkel. Att vara chef är att vara tusenkonstnär. Med kurser i förändringsledning kan du leda din egen utveckling dit du vill.

Det finns inte ett ord eller en arbetsbeskrivning som egentligen kan appliceras på alla arbeten i den kategori som brukar betecknas med namnet chefsjobb. Innehållet varierar stort och det är förstås också en del av tjusningen. Men – det är inte alltid allt går som man vill.

När det gått rutin i jobbet och du inte längre känner att du utvecklas är det dags att börja fundera. När du upplever att det arbete du är satt att leda inte ger de resultat du förväntat är det kanske dags att ta ett steg tillbaka och tänka efter? Är det riktningen som är fel eller är det din roll som inte är tillräckligt väl definierad?

Utbildning i förändringsledning för chefer med ambitioner och visioner

Alla chefer är inte lika, alla chefsroller har både gemensamma drag men också olikheter. Att välja att utbilda sig för en bättre förståelse för processer och för det egna agerandet är något som kan hjälpa dig framåt, som chef och som människa. Ett stöd att använda i vardagen, helt enkelt.

En kurs i förändringsledning är inte någon snabb lösning utan ett långsiktigt arbete. Kursen är tänkt att pågå under ett år med ett antal olika utbildningstillfällen. Internatvistelse blandas med praktik, egna studier och handledning i mindre grupper. På andra sidan? Förändring och förståelse och du som en bättre chef. Mer om förändringsledning kan du läsa på denna sida: förändringsledning.se

18 Feb 2022