Bildemontering Örebro - skrota din gamla bil på rätt sätt

Varje bilägare kommer förr eller senare att ställas inför frågan om hur man ska skrota sin bil. Det kommer en dag då bilen kostar mer än den smakar. Reparationskostnaderna blir högre än bilens värde, kostnaderna för försäkringar och för alla andra saker sticker iväg och den gamla bilen måste i och med detta bytas mot en ny. Livets gång, men det handlar också om en fråga om att göra rätt.

Det rätta beslutet i detta läge är att anlita en auktoriserad bildemontering i Örebro och låta den kunniga personalen skrota bilen. Det felaktiga beslutet är att lämna bilen vind för våg. Vilket tyvärr visat sig vara långt ifrån en självklarhet för många. Genom det senare beslutet så utsätter man miljön och vår natur för stora risker. Olja, drivmedel, kylarvätska och andra kemikalier börjar läcka ut och detta leder till skador som kan vara omöjliga att reparera. En bilskrot i Örebro och ett inlämnande av bilen till en sådan innebär att alla kemikalier separeras och tas om hand och där även bilen i övrigt återvinns och kommer till nytta för andra.

Bildemontering Örebro - tänk på detta

För dig som bilägare så finns det några saker att tänka på i samband med att du anlitar en bildemontering i Örebro. Det första är att plocka med registreringsbevis och ett giltigt körkort. Bilskroten måste kunna säkerställa att du är ägare till bilen innan de sätter igång processen med att demontera den - vilket är ganska givet, eller hur?

Nästa steg är att du kontaktar ditt försäkringsbolag och meddelar att din bil ska skrotas. Steg tre är sedan att visa upp det intyg du erhåller från din bildemontering i Örebro för Transportstyrelsen som i och med detta avregistrerar den. Då allt detta är gjort så har du bidragit till en bättre miljö och samtidigt också skapat ett kretslopp där delar av din gamla bil smälts ner och återanvänds i nya bilar. Du har, helt enkelt, gjort din plikt som bilägare och gett din gamla bil en värdig sista vila.

17 Nov 2022