Fasadrenovering höjer värdet i Stockholm

En välskött byggnad i Stockholm är alltid eftertraktad och därför är det en god investering om du låter en erfaren entreprenör göra fasadrenovering för att skydda och bevara din fastighet.

Alla fastigheter behöver regelbundet underhåll av fasad, fönster och tak för att bevara sitt värde och inte ta skada. När det är dags för en större fasadrenovering är det därför viktigt att anlita en erfaren entreprenör. Det behövs kunnande och skicklighet att utföra arbetet utan att skada ursprunglig arkitektur och estetik men ändå använda moderna metoder.

Vid fasadrenovering av äldre byggnader kan det innebära ett byggnadsvårdsmässigt arbete med uppfräschning av puts och stuckatur som kräver hantverk. Då är det avgörande för ett gott resultat att renoveringsarbetet utförs grundligt och med byggnadsmaterial av hög kvalitet.

En fasadrenovering i Stockholm skyddar byggnadens inre

Fasaden är visserligen byggnadens ansikte utåt men det skyddar också husets inre. Därför behöver den ses över med jämna mellanrum. Tung trafik, markrörelser och avgaser gör att fastigheter utsätts för hård belastning. Skulle det uppstå sprickor eller sättningar i puts och tegel är risken stor att det förr eller senare kommer att läcka in vatten och byggnaden tar skada. Risken med sprickor och sättningar är också att delar av fasaden, exempelvis utsmyckningar, kan lossna och ramla ner på förbipasserande eller bilar.

Om det är dags att se över din fastighets fasad är det enkelt att kontakta en entreprenör i Stockholm så att ni tillsammans kan gå igenom hur fasadrenoveringen kan utföras på bästa sätt. Efter genomgången lämnar din entreprenör en offert.

1 Mar 2022