Gallergrindar ger säkerhet

Säkerhet mot inbrott är viktigt för många företag. Det uppnås med larm, stängsel och gallergrindar som kan väljas med funktionalitet anpassad efter behov.

Det är ofta nödvändigt att ta till flera olika åtgärder för att skydda egendom från illasinnade individer. Hur mycket som behövs beror dels på läget – ett företag som är placerat i ett industriområde där det inte rör sig mycket folk på nätterna kan till exempel behöva både larm och stängsel med taggtråd upptill.

En annan sak som spelar in är hur värdefulla saker det finns, som lockar till inbrott. Även här har företag ofta mycket att förlora. Det kan finnas ett flertal datorer och kanske även annan utrustning och maskiner som betingar ett högt pris på svarta marknaden. Även varor, såsom ädelmetaller eller kemikalier, kan vara lockande för tjuvarna att lägga vantarna på.

Komplettera stängslet med gallergrindar

Ett stängsel ger, som sagt, ett visst skydd. Men ett stängsel behöver också en öppning med grindar där personal och transportbilar kan ta sig in och ut. Grindarna måste förstås också kunna öppnas och stängas relativt enkelt, utan att de för den skull är lätta att forcera när de är stängda.

Det som behövs är naturligtvis någon form av gallergrind. Sådana gallergrindar finns att få i olika utföranden och med olika funktioner. Det finns till exempel varianter som kan programmeras så att de är öppna vissa tider och annars stängs automatiskt. När de är stängda så kan de likväl öppnas av de som är betrodda, helt enkelt genom att man ringer ett telefonnummer från en auktoriserad mobil.

Läs mer kring gallergrindar på denna sida: https://www.gallergrindar.net/ 

27 May 2023