Lediga tomter för dig som vill hyra mark i Stockholm

Om man bara har periodvis behov av mer utrymme så finns det möjlighet att hyra mark i Stockholm. I hyran kan bland annat övervakning och snöröjning ingå.

Det lönar sig alltid att ha egna maskiner till sitt förfogande. Man vet att de är välskötta och de kan vara på plats så snart de behövs. Men många företagare med en välutrustad maskinpark upplever perioder när all utrustning inte behövs. Det är onödigt att sälja av det man har eftersom det med all säkerhet kommer att behövas igen.

Vad man behöver under de perioder som utrustning och maskiner inte används är ett säkert ställe att parkera eller magasinera dem. Söker man sig ut på landsbygden kan där finnas ladugårdar och magasin att hyra. Att söka sig långt från Stockholm innebär emellertid att maskinerna måste transporteras dit. Det kan också innebära förseningar om man skulle behöva dem. Den bästa lösningen är att hitta mark i närheten av Stockholm.

Det kommer många förmåner när man väljer att hyra mark

Väljer man en lada ute på landet så har man ingen möjlighet att övervaka sina dyrbara maskiner. Det blir dessutom krångligt att komma åt dem för underhåll. Om man istället väljer att hyra mark i Stockholm så får man tillgång till en inhägnad yta som dessutom bevakas av ett säkerhetsföretag. Området är kameraövervakat och patrulleras med hund vilket gör att man slipper obehagliga överraskningar.

Tomterna finns dessutom med olika sorters utrustning. Man kan hyra en enkel, öppen grusyta men det finns också inhägnade tomter som är asfalterade med tillgång till el, vatten och avlopp. Dessa lämpar sig exempelvis för uppställning av byggbodar. På området finns det dessutom ett servicecenter som kan hjälpa till med lastning, lossning, snöröjning och halkbekämpning. Tillgång till hjullastare och en mindre kranbil öppnar också upp för många möjligheter.

Ta reda på mer om att hyra mark hos https://hyramark.se/.

29 Feb 2024