Mäklare i Solna skriver kontrakt

Det ingår mycket i mäklarens jobb, både kunskap om fastigheter och juridik. Mäklare i Solna kan både sälja bostäder, hantera bud och skriva giltiga kontrakt.

Juridiska dokument måste upprättas på ett visst sätt och det är ett stort ansvar att skriva ett kontrakt. Det ingår i mäklarens utbildning att kunna det mesta om både byggnader och om det juridiska, som man måste klara av för att affären ska vara giltig. När en mäklare i Solna tar emot ett bud, ska köparens betalningsförmåga kollas innan det blir aktuellt med något kontrakt.

Ibland är en köpare mycket entusiastisk, men har man inte kollat upp att lånelöftet verkligen gäller, måste affären avbrytas om banken säger nej. Då stoppas hela processen upp och man får börja om igen. Det är inte heller taktiskt gentemot andra budgivare att man tvingas ta om förhandlingarna.

Snabb och effektiv försäljning

Den bästa affären är den där båda parter är nöjda och där man kan bestämma sig relativt snabbt. Ofta är det många som vill köpa en bostad, och därför vill man inte att någon annan hinner före. Men ibland kan ett objekt vara svårsålt, på grund av läget eller bostadens skick, och då får man snabbt fundera på hur man går tillväga.

Ibland pausas annonsen och objektet läggs ut lite senare, för att inte visa att det saknas adekvata bud. Säljaren vill trots allt ha skäligt betalt. Men ibland kan man göra en bra överenskommelse snabbt, om köparen är beredd på vissa eftergifter och säljaren kan sänka priset.

10 May 2022