OVK-besiktning Solna - ett nödvändigt ont?

Dags för en OVK-besiktning i Solna? De flesta byggnader och fastigheter i Sverige ska på givna datum och med givna intervaller få en OVK-besiktning utförd av en fackman i form av en certifierad kontrollant. Det kostar pengar, men det handlar också om en rejäl investering. Och, det finns lagar som talar om att en ovk-besiktning i Solna måste utföras. Lagar som finns där av en anledning.

I början av 90-talet så klubbade vår Riksdag igenom förslaget om OVK - obligatorisk ventilationskontroll. Konkret så innebär detta att byggnader och fastigheters ventilationssystem ska kontrolleras och godkännas med regelbundna intervaller. Att lagen antogs säger dels en del om vilken kvalitet som fanns på ventilationssystemen då - och hur viktigt det är med frisk luft.

För, det bottnar just i det senare. Genom en ovk-besiktning i Solna så säkerställer du som fastighetsägare att dina hyresgäster har en tillfredsställande luftcirkulation och att de hela tiden får frisk, fräsch luft i bostaden, på kontoret eller i exempelvis förskolan - beroende på vilka som hyr av dig.

OVK-besiktning i Solna ger även lägre kostnader

Vi vistas dessutom mer inomhus idag än vad vi gjorde under början av 90-talet. Det gör att en OVK-besiktning är än mer viktig idag än tidigare. Ju mer folk som vistas på ett kontor - eller i en skolklass - desto sämre blir luften. Och, dålig luft leder i sin tur till sämre koncentration, till ökad risk för sjukdomar och för att huskroppen drabbas av mögel- och fuktskador. Genom att kontrollera ventilationen och skruva till systemet genom förändringar kan man också komma att erbjuda en bättre luft inomhus. Vilket i sin tur alltså leder till en kraftig förbättrad inomhusmiljö.

Dessutom är ett av kraven med en OVK-besiktning att den certifierade kontrollanten ska vidta åtgärder i syfte att öka effekten och optimera ventilationen. Det sparar pengar för dig som fastighetsägare. Av dessa skäl så är en OVK-besiktning i Solna alltså absolut nödvändig. Den för definitivt något gott med sig i slutändan.

5 Jul 2022