Samla in metallskrot i Stockholm

Insamling av olika slags återvinningsmaterial är viktigt för att värna om och ta hand om miljön. Metallskrot i Stockholm kan samlas in med moderna metoder.

Idag talar vi gärna om att vi vill uppnå en cirkulär samhällsekonomi. I största möjliga utsträckning ska vi källsortera material. Vi utvinner biogas från matavfall och vi lägger plast och papper i separata sopkärl. Inget är dock nytt under solen. Men att ha som yrke att vara lumpsamlare eller skrothandlare hade kanske ingen högre status förr i tiden.

Idag har vi börsnoterade bolag som sysslar med återvinning. Kläder som samlas in konverteras inte enbart till trassel utan processas för att bli nytt fibermaterial. Insamlade PET-flaskor blir till råvara för fleecetröjor och självklart smälts ölburkar ner och blir till nya pantburkar.

Metallskrot i Stockholm — en modern insamlingsmetod

Insamlat metallskrot har alltid utnyttjats för att producera nya stålprodukter. Sverige är sedan lång tid en betydande leverantör av stål. Men allt stål baseras inte från malm som brutits vid våra malmfält. Nästan hälften av allt stål som framställs i landet har skrot som råvara. Bakgrunden är självklar. Energikostnaden för att producera stål från skrot är mycket lägre jämfört med att använda malm som råmaterial.

Idag kan vi samla in skrot med hjälp av moderna tekniker. Du som har metallskrot i Stockholm kan fotografera ditt material och sända bilden via en app. Du kommer överens med skrotsamlaren om tid för upphämtning. Ditt skrot bli vägt på plats och du får betalt för skrotet via Swish eller så sätts betalningen in på ditt bankkonto.

9 Apr 2023