Sänkta uppvärmningskostnader med fönsterrenovering i Stockholm

Dåliga fönster leder till höga uppvärmningskostnader i Stockholm. Med en enkel fönsterrenovering och ett extra energiglas sätter man stopp för värmeläckaget.

Höga uppvärmningskostnader beror ofta på dåliga fönster. Genom att renovera fönstren och förse dem med ett extra energiglas får man kontroll på värmeläckaget. Men det är tyvärr inte alla fönster som lönar sig att renovera. Fabrikstillverkade fönster från sextio- och sjuttiotalet är ofta av dålig kvalitet och bör i stället helt bytas ut.

En fördel med fönsterrenovering är att det är relativt billigt, till skillnad från ett komplett fönsterbyte. Därför ska man vara rädd om sina gamla träfönster och vara noga med att måla och kitta om dem när det behövs. Slarvar man med underhållet kan fönstret bli rötskadat vilket gör att det kan behöva bytas ut.

En fönsterrenovering i Stockholm kan öka fastighetens värde

En fönsterrenovering i Stockholm utförd av proffs har lång hållbarhet och ökar fastighetens värde avsevärt. Dessutom är en fönsterrenovering betydligt billigare än ett komplett fönsterbyte. Det kan vara bra att känna till att man även kan använda sig av rot-avdraget vid renovering av fönster. Tycker man ändå att det är kostsamt kan man låta renovera några fönster i taget.

Ett seriöst företag kommer alltid ut på ett kostnadsfritt besök vid en offertförfrågan. Då tittar man på fönstrets funktion och hur man eventuellt även kan förbättra u-värdet. Man diskuterar också under vilken period som fönsterrenoveringen bör ske. Därefter får man en specificerad offert som man får ta ställning till i lugn och ro.

7 Jun 2023