Skaffa en kompetent fastighetsskötare i Stockholm

Den bästa och mest kompetenta fastighetsskötaren i Stockholm tar hand om ditt hus på bästa sätt och höjer värdet på det. I fastighetsskötsel i Stockholm ingår också underhållsplaner.

Som fastighetsägare har du många skyldigheter, inte minst att värna om det ekonomiska värdet på byggnaderna, och där kan en skicklig fastighetsskötare i Stockholm vara till stor nytta. Då talar vi inte om att kratta löv eller sopa trappan, utan att hålla i det tekniska underhållet när det gäller el, vatten och vvs, att känna till byggnormer och att upprätta drift- och underhållsplaner för hela fastigheten.

Fastighetsskötaren är både tekniker och ekonom

Du kan få hjälp med den ekonomiska förvaltningen också, om du vill, men även när det gäller teknik och reparationer har man alltid en ekonomisk aspekt med. Man vill hushålla med resurser, men man vill också ha en välfungerande byggnad som underhålls regelbundet. Din fastighetsskötare i Stockholm ser till att ronder genomförs regelbundet, där man kontrollerar skicket på huset.

Hyresgästerna måste känna sig nöjda, och har man en regelbunden genomgång av alla viktiga funktioner i fastigheten, har man ett bra grundläge. Det är också viktigt att myndigheternas krav följs, både när det gäller byggnormer, kontroller och reparationsåtgärder.

Det kan gälla OVK, obligatorisk ventilationskontroll, eller något annat som tillhör fastighetsägarens skyldigheter. Samtidigt innebär fastighetsskötsel även koll på budget och ekonomi. Att isolera bättre och att byta fönster är exempelvis åtgärder som sparar in stora energikostnader på sikt. En kunnig fastighetsskötare har koll på allt och kan ge dig värdefulla tips.

11 Feb 2022