Skrota bilen enkelt i Stockholm

Vill du skrota din gamla bil är det ditt ansvar att den tas om hand på rätt sätt. Ställ av den hos Transportstyrelsen, och därefter är det dags att köra den till en lämplig avfallsstation.

Man måste följa lagar och regler, men därmed inte sagt att man måste göra allt jobb själv. Tycker du att det är besvärligt att köra din gamla bil till skroten, finns det företag som mer än gärna gör det åt dig. Den ska iväg till en avfallsanläggning för uttjänta bilar. Men slå en signal till ett bilskrotningsföretag, så kommer de och hämtar den gamla rishögen.

Dags för skrotning

När du har ställt av bilen på Transportstyrelsens hemsida ska du lägga registreringsbeviset inuti bilen. Du bokar en tid hos bilskrotningsföretaget och de kommer och hämtar bilen gratis om den är nyare än 1988 års modell. I annat fall tar de en liten avgift. Skönt att bli av med bilen, tycker du säkert.

En gammal och trasig bil kan du inte sälja, och det är inte lönt att lägga några pengar på att laga den heller. Gamla bilar känns som ett ekonomiskt svart hål, man vet inte vad det kommer att kosta nästa gång något händer, men man vet att det blir dyrt. Det är enkelt att anlita en firma för att skrota bilen i Stockholm. När du lämnar den till en auktoriserad bilskrot gör du faktiskt miljön en tjänst också, förutom att du blir av med ett problem.

Material tas tillvara

Ja, det är faktiskt sant. En skrotbil räknas ju som miljöfarligt avfall, men en bilskrot tar omhand den på ett professionellt sätt, alla kemikalier och farliga vätskor avlägsnas och man tar tillvara så mycket material som möjligt för återvinning. Därför gör du en god gärning när du lämnar din bil till återvinning på skroten. Det som verkligen är avfall tas också om hand och destrueras på ett riktigt sätt.

Bilen plockas isär och fragmenteras och målet är en återvinningsgrad på 85 %. Man ser ibland rostiga bilar i naturen, men det är olagligt att låta bli ta hand om sin bil. Ägaren har ansvar för att den kommer bort. Orkar man inte själv ta hand om den själv, är det enkelt att bli av med den och slippa se den mer. Dessutom låter du materialet i bilen bli till nytta genom att skrota den hos en auktoriserad firma som är experter på att göra jobbet.

17 Oct 2020