Smartsign ger samma information till många

Det viktiga med information är att man inte behöver söka den utan att den når ut till dem som behöver veta utan att de anstränger sig och det är faktiskt det som är tanken med Smartsign.

När man klockan halv nio på morgonen får besked om att alla 900 elever måste delta i en brandövning klockan elva blir det en förfärlig massa spring för den administrativa personalen. Det är 36 klassrum som skall nås av informationen. Men sen är det ju de elever som har idrott och de som börjar lite senare den dagen som måste nås också.

Uppgiften kan tyckas övermäktig och den skapar stor stress hos de ansvariga eftersom man vet att det alltid blir några elever som man inte kommer att få tag på.

Skolor som använder sig av Smartsign slipper den stressen. De når enkelt ut till alla elever och brandövningen kan genomföras på ett tryggt sätt. Det är ju viktigt att ingen saknas vid en brandövning. Skulle det vara skarpt läge så hade det varit oförlåtligt.

Med Smartsign kan man hålla alla uppdaterade

Det är en trygghet att veta att man kan blir nådd. Förändringar kan komma oväntat och det är helt OK om man känner till dom. Men det är också en trygghet att kunna få bekräftat att dagen ser ut som man förväntat sig.

Digital kommunikation som håller alla uppdaterade om vad som händer skapar därför ett lugn. Smartsign, som gör att man kan sitta på sitt kontor och nå alla, tar bort så mycket stress.

19 Nov 2021