Utsatt för våldtäkt – du behöver inte stå ensam

Våldtäkt innebär ett enormt trauma för offret. Ofta kan en rättsprocess och kontakter med myndigheter kännas skrämmande. Men du behöver inte stå ensam.

Att bli utsatt för en våldtäkt är ett otroligt stort trauma. Det är viktigt att veta att människor kan reagera på trauman på vitt skilda sätt. Det är inte säkert att din första impuls är att kontakta polisen och därefter genomgå den nödvändiga läkarundersökningen för att säkra eventuella bevis.

Det går ej att påstå annat än att ju tidigare du tar kontakt med myndigheter för att få hjälp, desto bättre. Men även om det gått en längre tid efter våldtäkten innebär inte detta att det på något sätt skulle vara “för sent”. Du har lika rätt till hjälp tio år efter en våldtäkt som tio timmar efter att den ägt rum.

Våldtäkt – brottsoffer har rätt till målsägandebiträde

Varje år sker tyvärr ett stort antal våldtäkter i Sverige. Du är med andra ord inte ensam om att befinna dig i den situation du gör nu. Dina erfarenheter är något du delar med andra, och om du vill finns det möjlighet att uppsöka stödgrupper och föreningar där du kan knyta an till människor som varit med om samma sak.

Som brottsoffer har du dessutom rätt till ett juridiskt ombud, som betalas av staten. Detta kallas målsägandebiträde. Många gånger kan du själv komma med önskemål om vilken advokat du vill anlita som målsägandebiträde. Att ha en erfaren advokat vid sin sida är något många brottsoffer upplever som en stor trygghetsfaktor.

9 Jun 2023