Vad händer vid en vårdnadstvist?

Vad händer egentligen om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden av sina barn? Finns det någon hjälp att få om man hamnar i en så kallad vårdnadstvist? Och varför hamnar man ens där?

Efter en skilsmässa är det många saker som kan behöva lösas. Även om man inte varit gifta ställer en separation till med bekymmer. Har man barn tillsammans är vårdnaden av dem en sådan sak. Ska båda ha vårdnaden? Ska de bo lika mycket hos sina föräldrar? Är det ens möjligt? Och framförallt, är parterna överens om hur det ska vara?

Juridisk hjälp vid vårdnadstvist

En viktig förutsättning är att föräldrarna är överens när man ska besluta om hur vårdnaden ska se ut. Detta är ofta lättare sagt än gjort. Därför kan man behöva anlita jurist vid vårdnadstvist. Faktum är att om man inte alls kan komma överens så måste ett domstolsbeslut tas. Detta görs i tingsrätten med hjälp av socialnämnden. En viktig sak att tänka på gällande det, är att inga straff ska dömas ut. Det är även viktigt att komma ihåg att det är barnens bästa som ska vara i fokus. Och utgångspunkten är alltid att det bästa för dem, är gemensam vårdnad. Endast när det är uppenbart att barnet inte kommer fara väl av detta, döms det till enskild vårdnad.

Det är vanligt att man hamnar i ett läge där man som föräldrar mest bråkar och grälar. På grund av detta kan det bli en omöjlighet att tala med varandra på ett konstruktivt sätt. Då kan det vara ett gott skäl att överlåta vårdnadsfrågan till juridiken. De kan ha ett objektivt perspektiv på saken.

Varför tvistar man om vårdnaden?

Det bästa är såklart om frågan om vårdnaden kan lösas utan juridisk hjälp, men det kan vara svårt. Ofta handlar det om att relationen mellan föräldrarna är infekterad. Det kanske inte var ett enigt beslut att gå skilda vägar. Någon känner sig sårad, sviken, arg och övergiven. Att få känslor av hämndlystnad kan då, tyvärr, gå ut över vårdnadsfrågan.

Är man den personen i relationen som blivit lämnad, kanske man vill hämnas. Antingen genom att begära enskild vårdnad, eller att överlämpa allt ansvar på den andra föräldern. Det kan också handla om att någon av föräldrarna faktiskt inte är lämplig som vårdnadshavare. Då är det bra om utomstående kan vara med och bedöma i den frågan. Där kommer juridisk hjälp än mer till pass.

24 Aug 2021