Vårdnadstvist med behov av juridiskt ombud

Ingen önskar hamna i en vårdnadstvist men det händer ändå varje dag. När man inte kan enas som föräldrar behöver regler klargöras i en juridisk process.

Lagtexten är otvetydig men ändå inte. Vad som står är en formulering som kommer från Barnkonventionen och den handlar om att det alltid är barnets bästa som ska komma först och att båda föräldrarna är ansvariga för barnets uppfostran och utveckling. Det kan tyckas tydligt men det handlar som alltid om en tolkning.

Det är alltså långt ifrån självklart att alla har samma uppfattning om vad “barnets bästa” innebär. Alltså måste man emellanåt hamna i en rättsprocess eftersom man inte längre kan hantera det som idag är standard – alltså gemensam vårdnad. När en förälder exempelvis hotar den andra fysiskt och psykiskt påverkar det barn mycket negativt. Man behöver skydda barnet.

Vårdnadstvist är en process där man behöver kunskap och stöd

Vägen till en vårdnadstvist och genom densamma kan vara lång, tidsödande och mentalt krävande. Har man en längre period sett att samarbetet med den andre föräldern går dåligt är det dags att börja samla bevis. När man sedan tar kontakt med en jurist och utredning kommer att följa är det ovärderligt att ha underlag för sina påståenden.

Din advokat är den som stöttar dig under hela processen oavsett dess längd. Juristen har kunskapen om både lagens bokstav och hur praxis ser ut. Det är viktigt att advokatbyrån har erfarenhet och kunskap. Ekonomiskt kan man få hjälp från exempelvis hemförsäkring eller via rättsskydd. Det är barnets väl som ska räknas.

20 Aug 2023